Για την ασφαλή συνύπαρξη σκαφών – λουομένων.

Κλασσικό

Σε συνέχεια ανάρτησης μας την 3/6/17 . Επικοινωνήσαμε (8/6/17) τηλεφωνικά με τον Διοικητή του Λιμεναρχείου Επιδαύρου κ. Ζυγούρη με τον οποίο είχαμε έναν χρήσιμο και επικοδομητικό διάλογο σχετικά με το θέμα που προέκυψε στο Κόρφο. Την πρόσδεση δηλαδή μεγάλου σκάφους σε παράλιο χώρο που βρίσκονταν λουόμενοι, αλλά και το γενικότερο θέμα που υπάρχει σχετικά με την σχέση λουόμενων-σκαφών, και πως πρέπει να διασφαλίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, για μια ασφαλή συνύπαρξη.

Πρόθεση μας για την παρέμβαση που κάναμε, ήταν και είναι ακριβώς αυτό: Η ασφαλής συνύπαρξη. Ξέρουμε επίσης ότι το έργο διαφύλαξης της νομιμότητας και η επιτήρηση της από το Λιμενικό είναι ένα πολύ δύσκολο έργο που γίνεται ακόμα δυσκολότερο αν προσθέσουμε δυο ακόμα παράγοντες. Πρώτο την πολυνομία και το τεράστιο μήκος των ακτογραμμών της χώρας μας που μαζί με αυτή των νησιών είναι περίπου 15.000 χιλιόμετρα, και δεύτερο την πολύ κακή κατάσταση του εξοπλισμού των λιμεναρχείων. Ενδεικτικά το Λιμεναρχείο Επιδαύρου διαθέτει ένα σκάφος και ένα αυτοκίνητο, και τα δυο σε άσχημη τεχνική και τεχνολογική κατάσταση!

Ξεκινώντας από το τι είναι ο Κόρφος, γεωγραφικά, βρίσκουμε σε χάρτες να χαρακτηρίζεται Λιμάνι, Βιότοπος, Υγρότοπος, Όρμος, κυρίως βεβαίως στους περισσότερους χάρτες αναφέρεται σαν Όρμος Κόρφου. Σε κάποιον χάρτη αυτόν που χρησιμοποιεί ο Χ.Ο. υπάρχει σήμανση για παραλιες υποδεικνύοντας την βορειοδυτική πλευρά του χωριού.

Η έννοια των κοινόχρηστων πραγμάτων, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, είναι τόσο ευρεία ώστε να καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του φυσικού αλλά και του οικιστικού περιβάλλοντος. Το άρθρο 967 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι «πράγματα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι γιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι όχθες πλεύσιμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους». Τα κοινόχρηστα πράγματα είναι εκτός συναλλαγής και ανήκουν είτε στο δημόσιο (αιγιαλός, παραλία) είτε στους ΟΤΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση και την αξιοποίησή τους κατά τρόπο που να μην αναιρεί την κοινή χρήση (άρθρο 970 του ΑΚ) και να προάγει την κοινή ωφέλεια (άρθρο 969 του ΑΚ).


Κάθε πολίτης έχει την εξουσία να χρησιμοποιεί ελεύθερα τους κοινόχρηστους χώρους, εξουσία που απορρέει από το δικαίωμα της προσωπικότητας (άρθρο 57 του ΑΚ), καθώς και το δικαίωμα να απαιτεί από τους υπεύθυνους για τη διαχείρισή τους ΟΤΑ την προστασία της ακώλυτης χρήσης τους όταν αυτή παρεμποδίζεται.

Στις παραλίες που χαρακτηρίζονται «οργανωμένες» και «πολυσύχναστες», πρέπει να τοποθετούνται από τον φορέα που τις εκμεταλλεύεται, σημαδούρες οι οποίες αποτελούν το νοητό σύνορο ανάμεσα στον «κόσμο» των λουομένων και των σκαφών. Σε αυτές η πρόσβαση στην παραλία για τα σκάφη οποιουδήποτε είδους ή τα τζετ σκι, επιτρέπεται μόνο μέσω διόδων που έχουν καθοριστεί, ενώ η κυκλοφορία των σκαφών γίνεται σε απόσταση 100 μέτρων από τις σημαδούρες. Στις ελεύθερες παραλίες η κυκλοφορία των σκαφών απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από το σημείο όπου βρίσκεται ο τελευταίος των λουόμενων. 

Άρα ένα ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί από τον Δήμο Κορινθίων που έχει την ευθύνη,  για να υπάρξουν ασφαλείς συνθήκες για τους λουόμενους, (μια και αυτοί είναι που σε κάθε περίπτωση μπορούν να τραυματιστούν η και να χάσουν τη ζωή τους), είναι να υπάρξει κάποια οριοθέτηση και τοποθέτηση πλωτών σημαντήρων, όπως και η τοποθέτηση πινακίδων που να απαγορεύουν την πρόσδεση μεγάλων σκαφών σε χώρους που εμφανώς χρησιμοποιούνται από λουόμενους. Αυτές τις σκέψεις και προτάσεις μετέφερα προφορικά στον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, Γ. Γκούμα, και θα πρέπει να συζητήσει με τους αρμόδιους του Δήμου Κορινθίων.


Ανατρέχοντας  την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διαβάζουμε τις παρακάτω γενικές οδηγίες που είναι τόσο ξεκάθαρες και δεν νομίζω να μπορούν να αμφισβητηθούν από κανέναν.

ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ

  • Να τηρείς τους Κανόνες ασφαλούς πλεύσης και αποφυγής σύγκρουσης και γενικά να έχεις κατά νου πάντα τις ιδιαιτερότητες της θάλασσας και τους κινδύνους που εγκυμονούν η άγνοια και η έλλειψη εμπειρίας στο χώρο αυτό.
  •  Μην πλησιάζεις ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 200 μ. σε περιοχές όπου υπάρχουν λουόμενοι.
  • Σου αρέσει να κινείσαι κοντά στις  ακτές; Μπορείς να το κάνεις ΜΟΝΟΝ  σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν λουόμενοι και ΕΦΟΣΟΝ τηρείς ταχύτητα μικρότερη των  πέντε (05) μιλίων ανά ώρα.
  • Η εκκίνηση/ επιστροφή του σκάφους σου, με χρήση κινητήρα, επιτρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)από / προς τις εγκαταστάσεις ελλιμενισμού σου (λιμένες, μαρίνες, καταφύγια).   

β)από / προς κεκλιμένα επίπεδα (γλίστρες), που έχουν κατασκευασθεί για την ανέλκυση και καθέλκυσή του σκάφους, εφόσον σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων εκατέρωθεν της πορείας σου δεν υπάρχουν λουόμενοι ή κινούνται εντός οριοθετημένου διαύλου, ο οποίος εκτείνεται σε απόσταση εκατό (100) μέτρων στη συνέχεια της γλίστρας προς την ανοικτή θάλασσα.

γ)από / προς τον αιγιαλό, εκτός των λουτρικών εγκαταστάσεων, εφόσον:

(αα)πλέεις εντός οριοθετημένου διαύλου, πλάτους δέκα (10) μέτρων.

(ββ)σε απόσταση εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν της πορείας σου δεν υπάρχουν λουόμενοι πλέεις με ταχύτητα μέχρι τρεις (03) κόμβους, ή σε περίπτωση που υπάρχουν λουόμενοι πλέεις με ασφαλή ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τον ένα (01) κόμβο, τηρώντας πορεία από / προς την ανοικτή θάλασσα.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ

  • Αν υπάρχουν σημαδούρες που δείχνουν τα όρια έξω από τα οποία επιτρέπεται να κινούνται τα ταχύπλοα σκάφη, μην κολυμπάς πέρα απ’ αυτές.
  • Μην κολυμπάς στα ανοιχτά, εκεί όπου περνάνε βάρκες ή ταχύπλοα.
Advertisements

Έντονες αντιδράσεις για Ομοφοβική Ημερίδα στην Κόρινθο.

Κλασσικό

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει σε πολίτες της Κορίνθου, η αναγγελία με μια  αφίσα, ημερίδας για την Κυριακή 19/3/2017 με θέμα  «Από την αποδόμηση του βιολογικού φύλου των εφήβων, στη χειραγώγηση μιας άβουλης κοινωνίας», υπό την αιγίδα του Δήμου Κορινθίων και συνδιοργανωτές την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (παράρτημα Κορινθίας) αλλά και από Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων της περιοχής.

Αφορμή για αυτή την ημερίδα φαίνεται να είναι η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για πραγματοποίηση στα σχολεία θεματικής εβδομάδας που θα αφορά και τις έμφυλες ταυτότητες και θα καταπιάνεται και με ζητήματα φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ομοφοβίας και τρανσφοβίας. Την 1η Μαρτίου είχε υπερψηφιστεί στο δημοτικό συμβούλιο ψήφισμα που ζητούσε να αποσυρθεί η εν λόγω εγκύκλιος από το Υπουργείο.

Ομιλητές στην ημερίδα αναφέρονται, ο ομότιμος καθηγητής αγγειοχειρουργικής Παν. Αθηνών  Δημακάκος Παναγιώτης , ο καθηγητής Παύλος Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικών Επιστημών & Φιλοσοφίας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Θράκης,  Ο Δημήτρης Πατέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Ο Αλέξανδρος Γκουργιώτης δικηγόρος-δημοτικός σύμβουλος.

Ήδη μετά από τις αντιδράσεις  κυρίως μέσα από το διαδίκτυο μεγάλου μέρους της προοδευτικής κοινωνίας  της Κορίνθου, ο Δημήτρης Πατέλης με δήλωση του στο fb αναφέρει μεταξύ άλλων : «όταν πληροφορήθηκα για την τελική σύνθεση των λοιπών ομιλητών της εν λόγω ημερίδας, κατανόησα ότι δεν έχει το παραμικρό νόημα η συμμετοχή μου σε αυτή την εκδήλωση. Σε συνθήκες κρίσης και πολέμου, μια απ’ τις μορφές κατίσχυσης της άκρας δεξιάς και του φασισμού, είναι η συγκαλυμένη ή/και απροκάλυπτη προβολή του τελευταίου ως θεματοφύλακα των “παραδοσιακών αξιών” της “τάξεως και της ηθικής” σε μια κοινωνία “εκλύσεως των ηθών”.»

Χαρακτηριστικό είναι το Post του εκπροσώπου Τύπου της Πρωτοβουλίας Πολιτών στο Facebook, Βασίλη Χρισταρά:

Εκεί στον Δήμο Κορινθίων έχετε μια ελπίδα να σώσετε έστω και την τελευταία στιγμή την όποια υπόληψη της πόλης: Ακυρώστε την εκδήλωση για τις «έκφυλες οντότητες» και γράψτε και οι 31 σύμβουλοι μαζί μια συγνώμη. Πείτε ότι παρασυρθήκατε και δεν ξέρατε τι ψηφίζετε. Όσο ψέμα και να είναι , κάποιοι -ες θα το πιστέψουν.

Αλλιώς η ξεφτίλα σας θα κυνηγάει πολλά χρόνια την Κόρινθο. Και προφανώς το έχετε καταλάβει, γι αυτό και κρύβεστε για το θέμα, ότι μας περιμένει τεράστια ποσότητα εξευτελισμού. Το φτύσιμο θα μας πνίξει.

Προλαβαίνετε.

ΥΓ. Όσο κι αν έψαξα , ημερίδα για το θέμα δεν βρήκα, παρά μόνο στην Κατερίνη που την διοργάνωσε ο εκεί μητροπολίτης. Μάλλον κι εδώ ο ίδιος συντονίζει.

Ενώ ο Πάνος Δαμέλος αναρωτιέται:

Σαν σήμερα πριν δυο χρόνια βρέθηκε νεκρός ο Βαγγέλης Γιακουμάκης. Και έρχεται τώρα ο Δήμος Κορινθίων να μας μιλήσει για «έκφυλες οντότητες». Έχετε αρχίσει να καταλαβαίνετε έστω και λίγο το μέγεθος της ΞΕΦΤΙΛΑΣ αυτού που πάτε να διοργανώσετε την Κυριακή;

Υπάρχουν επίσης, αντιφασιστικά καλέσματα για την ερχόμενη Κυριακή ενάντια στην πραγματοποίηση της ημερίδας. 

ΣΩΡΕΙΑ ΚΛΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΡΦΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΒΟ ΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ.

Κλασσικό

Ξέφραγο αμπέλι για τον καθένα που «επιθυμεί» να κλέψει ότι μπορεί να βρει σε ένα σπίτι, έχει καταντήσει πλέον ο Κόρφος. Σωρεία κλοπών σημειώνονται, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω αν φταίει το ότι είναι το πιο απομακρυσμένο χωριό του δήμου Κορινθίων μακριά από κάθε αστυνόμευση και ασφάλεια, η κάτι άλλο.

Στατιστικά πάντως σε έναν δρόμο με δέκα σπίτια συνολικά, σε όλα ανεξαιρέτως έχουν γίνει διαρρήξεις και κλοπές διαχρονικά δυο και τρεις φορές στο κάθε ένα.

Χθες Δευτέρα, το μεσημέρι, κάτοικος του Κόρφου που πήγαινε στο χωράφι του, αντιλήφθηκε εντός σπιτιού ύποπτες κινήσεις, ενώ αργότερα, είδε αγροτικό αυτοκίνητο με έναν άνδρα και δυο παιδιά (επρόκειτο μάλλον για ρομά) να φεύγει με μεγάλη ταχύτητα. Αργότερα αντιλήφθηκε ότι είχαν σπάσει πόρτες και παράθυρα και είχαν μπει μέσα σε δυο γειτονικά σπίτια. Ειδοποιήθηκαν οι ιδιοκτήτες οι όποιοι έλειπαν και όταν ήρθαν διαπίστωσαν στο ένα σπίτι μεγάλες φθορές σε τρία παράθυρα και μια πόρτα ενώ μέσα στο σπίτι είχαν ανοιχθεί κάθε συρτάρι, ντουλάπι, ψυγείο που υπήρχε, με το περιεχόμενο τους ψαγμένο και πεταμένο στο πάτωμα. Στο δεύτερο σπίτι, σπασμένη πόρτα σε αποθήκη και ξήλωμα σωληνώσεων. Σε μια πρώτη απογραφή, πέρα από τις υλικές καταστροφές που προκάλεσαν σε κουφώματα, ξήλωμα σωληνώσεων, πρόλαβαν να πάρουν και μια τηλεόραση 32″. εργαλεία, καλώδια κλπ .

Στην ασφάλεια Κορίνθου που έγινε η καταγγελία για τις συγκεκριμένες κλοπές, φάνηκε ο εν λόγω ρομά, να είναι γνώριμος στην ασφάλεια από προηγουμένη δράση του. Σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση αυτή είναι ότι εμπλέκονται και μικρά ανήλικα παιδιά που λειτουργούν ίσως και σαν ασπίδα. Σε κάθε περίπτωση, οι κάτοικοι του Κόρφου αισθάνονται δικαιολογημένα φόβο και ανασφάλεια όχι μόνο για τις περιουσίες τους αλλά και για την ίδια τους τη ζωή.

Αναμένουμε τις ενέργειες της πολιτείας….

Ο Κόρφος του φυσικού κάλους κινδυνεύει από την δημοτική ανευθυνότητα!

Κλασσικό

Πέρασαν 3 χρόνια  από τις 3/10/2012 που είχαμε κάνει αυτήν την ανάρτηση  σχετικά με  παράνομη χωματερή στον Κόρφο. Το πρόβλημα όχι μόνο δεν λύθηκε αλλά φαίνεται πως απόκτησε μονιμότητας καθώς οι σωροί των σκουπιδιών των απορριμμάτων και κάθε είδους αποβλήτων  επεκτείνονται προς τα κάτω, την παράλια, κλείνοντας πλέον και τον δρόμο προς την άνοδο!
Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία πολύ κοντά υπάρχουν κατοικίες και πέρα από το γενικότερο πρόβλημα περιβάλλοντος που υπάρχει αλλά  και κινδύνου για πυρκαγιά, γίνονται παράπονα από κατοίκους και για έντονη  δυσοσμία.
Στο διάστημα αυτό βέβαια έγιναν εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση και αισίως οι πολίτες της Κορίνθου εξέλεξαν και πάλι τον ίδιο δήμαρχο και την ίδια τοπική αρχή. Φαίνεται το πρόβλημα είναι ανυπέρβλητο για τον δήμαρχο των έργων……βιτρίνας βεβαίως!

Την Τετάρτη 20 Μαΐου, άσκηση αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς στο Σοφικό

Κλασσικό
Σύμφωνα με δελτίο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου, θα διεξαχθεί άσκηση αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης πολλών στρεμμάτων, στη δασική περιοχή στη θέση Πίουζα Σοφικού την ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00
 

ΑΙΤΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ

Κλασσικό

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ


Στα δύο Πανεπιστημιακά Τμήματα της #Κορίνθου, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, οι φοιτητές στην πλειοψηφία τους μεταφέρονται καθημερινώς από την Αθήνα και επιστρέφουν πάλι πίσω, επιβαρύνοντας τους ίδιους και τις οικογένειές τους με έξοδα μεταφορών. Πολλοί εξ αυτών χρησιμοποιούν ως μέσω για τη μεταφορά τους τον Προαστιακό, ο οποίος αρνείται να εφαρμόσει την φοιτητική έκπτωση του 50%, για όσους διανύουν απόσταση από τον δήμο διαμονής στον δήμο σπουδών. Χωρίς να φτάνει αυτό, η συγκεκριμένη κατηγορία φοιτητών έρχεται αντιμέτωπη με επιπλέον έξοδα, εφόσον από τα Εξαμίλια έως τα Πανεπιστημιακά τους Τμήματα αναγκάζεται είτε να περπατήσει πάνω μισή ώρα με τα πόδια, είτε να χρησιμοποιήσει Taxi, πληρώνοντας το ποσό των 4 ευρώ. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται και για τον γυρισμό. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κατοικούν στην Κόρινθο, επιβαρύνονται με πολυδάπανα έξοδα, με αποτέλεσμα, πολλές φορές, να κάνουν μία επιλογή στο ποια μαθήματα θα παρακολουθούν μέσα στην εβδομάδα και ποια όχι. Έτσι, η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση χάνει και τον δημόσιο και τον δωρεάν χαρακτήρα της.
Η επίλυση του προβλήματος των φοιτητών που μεταφέρονται μέσω προαστιακού μπορεί να προκύψει μόνο από ενέργειες του δήμου. Μόνη απάντηση για τους φοιτητές είναι η τοποθέτηση δημοτικού λεωφορείου που θα τους μεταφέρει δωρεάν προς και από τα Τμήματα. Με αυτή την ενέργεια θα υπάρξουν βήματα για πραγματική γείωση μεταξύ των φοιτητών της Κορίνθου και της τοπικής κοινωνίας, η οποία θα νοιαστεί για τον φοιτητή. Ο δήμος οφείλει να σεβαστεί τους φοιτητές που υποδέχεται. Δικαιολογίες που βασίζονται επάνω σε συμφέροντα τρίτων που κερδοσκοπούν με την κατάσταση των μεταφερόμενων από τα Εξαμίλια φοιτητών δεν μπορούν να τίθενται. Δεν είναι δυνατόν να παρασιτεί κανείς επάνω στον φοιτητή, κυρίως δε μέσα στην συγκυρία της κρίσης.
Ο Φοιτητικός Σύλλογος του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής καλεί τον δήμο να εισακούσει των αίτημά του, ώστε να εργαστεί για την αποκατάσταση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Ταυτόχρονα, καλούνται και οι φοιτητές του Τμήματος, να συμμετέχουν σε παράσταση διαμαρτυρίας υπέρ του αιτήματός μας, την ημέρα που θα συζητηθεί ως ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο.